Uvjeti uporabe

Uvjeti uporabe sadržaja korporativnih internetskih stranica VINDIJE d.d. na adresi www.vindija.hr

Internetska stranica www.vindija.hr (dalje u tekstu: web-lokacija) pokrenula je i uređuje ju Vindija d.d. (dalje u tekstu: „Vindija ili mi“).

Prvom uporabom web-lokacije smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web-lokaciji i ne upotrebljavate njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi s Uvjetima uporabe, molimo da se obratite našem uredništvu na adresu promotion@vindija.hr.

Izgled i sadržaj web-lokacije te Uvjete uporabe možemo zbog određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaša naknadna uporaba web-lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

  • Uvjeti uporabe
  • Autorska prava
  • Jamstva i uskraćivanje prava
  • Promjene i prestanak valjanosti

1. Uvjeti uporabe

Dopuštena uporaba

Preuzimanje i ispis svakog obrasca, npr. za narudžbu i sl., te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi preslika, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili nekog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Vindije d.d. i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Uporaba u trgovačke svrhe

Zabranjeno je upotrebljavati ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od Vindije d.d. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Vindije. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadržavaju viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Vindija d.d. pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše.

 

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, recepte) na ovu adresu automatski dajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Vindiji d.d. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za uporabu, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po cijelom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i putem svih do sada poznatih i budućih medija u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti iz ove točke vrijede i nakon prestanka valjanosti ovih Uvjeta.

2. Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Vindiji d.d., ili je ustupljen Vindji. d.d., a u vlasništvu je trećih osoba. Vindija d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadržava zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Vindije d.d ili u vlasništvu trećih osoba, a Vindija je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za uporabu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i videozapisi

Sve fotografije, slike, videozapisi, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama isključivo su vlasništvo Vindije d.d. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internetskim stranicama pripada Vindiji d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima zbog uporabe tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Drugačija uporaba materijala s Vindijnih internetskih stranica nije dopuštena. Nije dopuštena ni uporaba bilo kojeg materijala s ovih internetskih stranica u vezi s prodajom ili nuđenjem za prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način uporabe ovih internetskih stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i prokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Uporabom materijala s internetskih stranica medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Jamstva i uskraćivanje prava

Vindija d.d. uložit će razuman napor kako bi se na njezinim web-stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost, kao što i ne daje pravo na prigovor u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje je Vindija d.d. izričito objavila, Vindija naglašava da sve materijale i sadržaje na web-stranicama treba shvaćati „takvima kakvi jesu“ te se Vindija d.d. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na internetskim stranicama. Vindija d.d. ne jamči da će ova web-lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća uporabu ove web-lokacije na vlastitu odgovornost.

Vindija d.d. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji upotrebljavaju ove internetske stranice izrijekom prihvaćaju obeštetiti Vindiju d.d. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavjesnom uporabom materijala s internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Vindija d.d. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili ovdje prikazanih postupaka te ne jamče da uporaba informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

 

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično ne znači nužno da ga Vindija d.d. ili bilo koji od njezinih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači da Vindija d.d., dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web-lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadržavaju. Vindija d.d. ni bilo koji od njezinih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadržavaju takve vanjske lokacije. Vanjske veze na ovim stranicama u skladu su s politikom Vindije d.d., koja nije odgovorna za sadržaj bilo koje povezane stranice koju je dobila od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

3. Promjene i prestanak uvjeta uporabe

Vindija d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web-lokacije te uvjeta uporabe u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti uporabe primjenjuju se do raskida od vaše strane ili od strane Vindije d.d. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak uporabe ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i upotrijebljenih s te web-lokacije.

COOKIE POLICY

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: