Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja sadržaja korporativnih internet stranica VINDIJE d.d. na adresi www.vindija.hr

Web stranica www.vindija.hr (dalje u tekstu: web lokacija) pokrenula je i uređuje Vindija d.d. (dalje u tekstu: Vindija ili mi).

Prvim korištenjem web lokacije smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web lokaciji i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite našem uredništvu na adresu promotion@vindija.hr

Izgled i sadržaj web lokacije te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

  • Uvjeti korištenja
  • Autorska prava
  • Jamstva i uskraćivanje prava
  • Promjene i prestanak važenja

1. Uvjeti korištenja

Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis svakog obrasca, kao npr. za narudžbu i sl., te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Vindije d.d. i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od Vindije d.d. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Vindije. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Vindija d.d. pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, recepte) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) Vindija d.d. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licenciju za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti ove točke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora.

2. Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Vindiji d.d., ili je ustupljen Vindji.d.d., a u vlasništvu je trećih osoba. Vindija d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Vindije d.d ili u vlasništvu trećih osoba, a Vindija je nositelj licencije. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Vindije d.d. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Vindijii d.d. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Vindijnih Internet stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih Internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i prokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Jamstva i uskraćivanje prava

Vindija d.d. uložit će razuman napor kako bi se na njezinim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje je Vindija d.d. izričito objavila, Vindija naglašava da sve materijale i sadržaje na web stranicama treba uzeti "takvima kakvi jesu", te se Vindija d.d. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Internet stranicama. Vindija d.d. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Vindija d.d. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Vindiju d.d. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s Internet stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Nadalje, Vindija d.d. i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih, te ne jamče da korištenje informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Vindija d.d. ili bilo koji od njezinih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači da Vindija d.d., dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web lokacije, ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Vindija d.d. niti bilo koji od njezinih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na ovim stranicama u skladu su s politikom Vindija d.d., koja nije odgovorna za sadržaj bilo kojeg povezanog sitea koji je dobila od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

3. Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Vindija d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Vindije d.d. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja "skinutih" i korištenih s iste web lokacije.

COOKIE POLICY

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: