Pravila privatnosti

Obavijest o zaštiti podataka na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka u poslovanju tvrtki članica Grupe Vindija

Ova obavijest odnosi se na zaštitu osobnih podataka ispitanika fizičkih osoba koji posluju s članicama Grupe Vindija ili na bilo koji način kontaktiraju s njima, a koja se provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Uredba).

U ovoj obavijesti opisano je kako se prikupljaju i upotrebljavaju informacije koje uključuju osobne podatke te način ostvarivanja prava iz Uredbe.

Tvrtke članice Grupe Vindija voditelji su obrade podataka u odnosu na ispitanike čiji se osobni podaci na bilo koji način obrađuju, s podacima kako slijedi:

VINDIJA d.d. Varaždin, Međimurska 6, 42000 Varaždin, OIB: 44138062462

KOKA d.d. Varaždin, Biškupečka ulica 58, 42000 Varaždin, OIB: 21031321242

VINDIJA TRGOVINA d.o.o. Varaždin, Međimurska 6, 42000 Varaždin, OIB: 80096790804. 

Za navedene članice Grupe Vindija službenik za zaštitu podataka jest Odbor za zaštitu podataka s kontaktnim podacima: Varaždin, Međimurska 6, 42000 Varaždin, e-mali: pravna.sluzba@vindija.hr, telefon: 00 385 42 399 999, 399 602, 399 605

VINDON d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4, 35000 Slavonski Brod, OIB: 89230529680, službenik za zaštitu podataka je Odbor za zaštitu podataka s kontaktnim podacima:

- adresa: Slavonski Brod, Lučka ulica 4, 35000 SLAVONSKI BROD

- e-mail: anita.miler@vindon.hr

- telefon: 00 385 35 217 606

ViR 1898. d.d. Rijeka, Školjić 16., 51000 Rijeka, OIB: 84873325307, službenik za zaštitu podataka je Odbor za zaštitu podataka sa kontaktnim podacima:

- adresa: Rijeka, Školjić 16., 51000 RIJEKA

- e-mail: marica.sokic@vindija.hr

- telefon: 00 385 51 614 984.

Svi podaci koji se prikupljaju u sklopu poslovanja članica Grupe Vindija prikupljaju se samo u onom opsegu koji je nužan po osnovi izvršenja ugovora ili ispunjenja pravne obveze voditelja obrade, a u svrhu u koju se prikupljaju (npr. izrada ugovora, odnosno provedba poslovne suradnje, kupoprodajnog odnosa i drugo).

S obzirom na to da se u svrhu identifikacije u pojedinim slučajevima radi preslik osobnih iskaznica ispitanika, u smislu usklađenja s Uredbom za njegovu izradu ispitanicima se omogućuje da putem pismene privole daju svoju suglasnost za takvu vrstu obrade podataka, a koju u svakom trenutku imaju pravo opozvati.

U određenim prostorima pojedinih tvrtki članica Grupe Vindija ugrađen je sustav videonadzora u svrhu smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom te zbog zaštite imovine Društva. O toj činjenici, a sukladno zakonskim propisima postavljene su obavijesti o videonadzoru na objektima gdje se vrši snimanje videonadzorom. Na videosnimkama može se zabilježiti registracijska oznaka vozila koje ulazi u prostor Društva koji je obuhvaćen videonadzorom.

Na internetskoj stranici www.vindija.hr postavljeni su kolačići i objavljena su pravila za njihovu uporabu. Ne provode se marketinške aktivnosti koje bi zahtijevale prikupljanje osobnih podataka, osim onih nužnih za pristup internetskoj stranici (IP adresa).

Kadaispitanik dostavi svoje podatke na neki od kontakata navedenih na internetskoj stranici www.vindija.hr, smatra se da je već samim time dao svoju suglasnost za uporabu dostavljenih podataka. Tvrtke članice kao voditelji obrade dostavljene podatke upotrebljavat će isključivo za svrhu u koju su dostavljeni i pritom primijeniti tehničke i organizacijske mjere zaštite za sprječavanje neovlaštenog pristupa i/ili gubitka ili zlouporabe podataka. Mjere koje se u tom smislu provode jesu provođenje postupaka prema pravilima informacijske sigurnosti koji se provode u poslovanju članica Grupe Vindija, ograničeni pristupi u uredima i prostorima te su potpisane izjave o povjerljivosti od svih osoba koje obrađuju osobne podatke.

U određenim slučajevima informacije koje članicama Grupe Vindija pružaju ispitanici, a koje uključuju osobne podatke, potrebne su za rješavanje pravnih sporova, za istrage i usklađenost, kako bi se provodili sporazumi ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.

Prilikom uporabe osobnih podataka ispitanika u legitimne svrhe voditelja obrade, a u svrhu zaštite podataka ispitanika daje se prednost pravima i interesima ispitanika u odnosu na prava i interese voditelja obrade.

Neki osobni podaci ispitanika mogu se dijeliti unutar članica Grupe Vindija, budući da je poslovanje uređeno kao skupina poduzetnika i u tom slučaju dopušten je prijenos podataka unutar skupine poduzetnika u svrhu u koju su podaci i prikupljeni.

Članice Grupe Vindija u svojstvu voditelja obrade otkrivaju osobne podatke ispitanika tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Kad je riječ o pravima ispitanika na temelju Uredbe, ispitanici mogu ostvariti sljedeća prava:

- zatražiti preslik osobnih podataka koji se o njima čuvaju

- obavijestiti o promjenama njihovih osobnih podataka ili zatražiti od voditelja obrade da ispravi osobne podatke koje o njima čuva

- u određenim slučajevima zatražiti da se briše ili ograniči obrada osobnih podataka koji se o njima čuvaju ili podnijeti pritužbu na način na koji se upotrebljavaju njihovi podaci

- u određenim situacijama zatražiti od voditelja obrade da osobne podatke koje su dali pošalje trećoj strani.

Ako ispitanici imaju pitanja ili pritužbe u vezi s obradom njihovih osobnih podataka ili žele ostvariti neka od prava koja su navedena u ovoj obavijesti, mogu se obratiti voditelju obrade na neki od kontakata naveden na internetskoj stranici www.vindija.hr i dobit će odgovor u roku propisanom Općom uredbom.

Ova obavijest kao i sve njezine eventualne izmjene i dopune objavit će se na internetskoj stranici www.vindija.hr.

COOKIE POLICY

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: