Pravila privatnosti

Obavijest o zaštiti podataka temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka u poslovanju tvrtki članica grupe Vindija

Ova obavijest odnosi se na zaštitu osobnih podataka ispitanika-fizičkih osoba koji posluju sa ili na bilo koji način kontaktiraju članice grupe Vindija, koja se provodi sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).

U ovoj obavijesti opisano je kako se prikupljaju i koriste informacije koje uključuju osobne podatke te način ostvarivanja prava iz Uredbe.

Tvrtke članice grupe Vindija su voditelji obrade podataka u odnosu na ispitanike čiji osobni podaci se na bilo koji način obrađuju, sa podacima kako slijedi:

VINDIJA d.d. Varaždin, Međimurska 6., 42000 Varaždin, OIB: 44138062462

KOKA d.o.o. Varaždin, Biškupečka ulica 58, 42000 Varaždin, OIB: 21031321242

VINDIJA TRGOVINA d.o.o. Varaždin, Međimurska 6., 42000 Varaždin, OIB: 80096790804 

Za navedene članice grupe Vindija službenik za zaštitu podataka je Odbor za zaštitu podataka sa kontakt podacima: Varaždin, Međimurska 6., 42000 Varaždin, e-mali: pravna.sluzba@vindija.hr , telefon: 00 385 42 399 999, 399 602, 399 605

VINDON d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4., 35000 Slavonski Brod, OIB: 89230529680, službenik za zaštitu podataka je Odbor za zaštitu podataka sa kontakt podacima:

-adresa: Slavonski Brod, Lučka ulica 4., 35000 SLAVONSKI BROD

-e-mail: anita.miler@vindon.hr,

-telefon: 00 385 35 217 606 

ViR 1898. d.d. Rijeka, Školjić 16., 51000 Rijeka, OIB: 84873325307, službenik za zaštitu podataka je Odbor za zaštitu podataka sa kontakt podacima :

-adresa: Rijeka, Školjić 16., 51000 RIJEKA

-e-mail: marica.sokic@vindija.hr,

-telefon: 00 385 51 614 984

Svi podaci koji se prikupljaju u sklopu poslovanja članica grupe Vindija prikupljaju se samo u onom opsegu koji je nužan po osnovi izvršenja ugovora ili ispunjavanja pravne obveze voditelja obrade, a u svrhu u koju se prikupljaju (npr. izrada ugovora, odnosno odvijanja poslovne suradnje, kupoprodajnog odnosa i drugo).

Obzirom da se u svrhu identifikacije u pojedinim slučajevima radi preslika osobnih iskaznica ispitanika, to se u smislu usklađenja sa Uredbom za izradu iste ispitanicima omogućava da putem pisane privole daju svoju suglasnost za takvu vrstu obrade podataka, a koju u svakom trenutku imaju pravo povući.

U određenim prostorima pojedinih tvrtki članica grupe Vindija ugrađen je sustav video nadzora u svrhu smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom, te radi zaštite imovine društva. O toj činjenici, a sukladno zakonskim propisima postavljene su obavijesti o video nadzoru na objektima gdje se vrši snimanje video nadzorom. Na video snimkama može se zabilježiti registracijska oznaka vozila koje ulazi u prostor društva koji je obuhvaćen video nadzorom.

Na internetskoj stranici www.vindija.hr postavljeni su kolačići i objavljena su pravila za korištenje istih. Ne provode se marketinške aktivnosti koje bi zahtijevale prikupljanje osobnih podataka, osim onih nužno potrebnih za pristup web stranici (IP adresa).

Kada ispitanik dostavi svoje podatke na neki od kontakata navedenih na internetskoj stranici www.vindija.hr, smatra se da je već samim time dao svoju suglasnost za korištenje dostavljenih podataka. Tvrtke članice kao voditelji obrade će dostavljene podatke koristiti isključivo za svrhu u koju su dostavljeni i pritom primijeniti tehničke i organizacijske mjere zaštite radi sprečavanja neovlaštenog pristupa i/ili gubitka ili zloupotrebe podataka. Mjere koje se u tom smislu provode jesu provođenje postupaka prema pravilima informacijske sigurnosti koja se provode u poslovanju članica grupe Vindija, ograničeni pristupi u uredima i prostorima te su potpisane izjave o povjerljivosti svih osoba koje obrađuju osobne podatke.

U određenim slučajevima informacije koje članicama grupe Vindija pružaju ispitanici, a koje uključuju osobne podatke, potrebne su za rješavanje pravnih sporova, za istrage i usklađenost, kako bi se provodili sporazumi ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.

Prilikom korištenja osobnih podataka ispitanika u legitimne svrhe voditelja obrade, a u svrhu zaštite podataka ispitanika, daje se prednost pravima i interesima ispitanika u odnosu na prava i interese voditelja obrade.

Neki osobni podaci ispitanika se mogu dijeliti unutar članica grupe Vindija, obzirom da je poslovanje uređeno kao grupa poduzetnika i u tom slučaju je dozvoljen prijenos podataka unutar grupe poduzetnika, u svrhu u koju su podaci i prikupljeni.

Članice grupe Vindija u svojstvu voditelja obrade otkrivaju osobne podatke ispitanika tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Obzirom na prava ispitanika temeljem Uredbe, ispitanici mogu ostvariti slijedeća prava:

-zatražiti kopiju osobnih podataka koji se o njima čuvaju

-obavijestiti o promjenama njihovih osobnih podataka ili zatražiti od voditelja obrade da ispravi osobne podatke koje o njima čuva

-u određenim slučajevima zatražiti da se briše ili ograniči obrada osobnih podataka koji se o njima čuvaju ili uputiti pritužbu na način na koji se koriste njihovi podaci.

-u određenim situacijama zatražiti od voditelja obrade da osobne podatke koje su dali pošalje trećoj strani.

Ukoliko ispitanici imaju pitanja ili pritužbe u vezi s obradom njihovih osobnih podataka ili žele ostvariti neka od prava koja su navedena u ovoj obavijesti, mogu kontaktirati voditelja obrade na neki od kontakata naveden na Internet stranici www.vindija.hr te će dobiti odgovor u roku propisanom Općom uredbom.

Ova obavijest kao i sve njezine eventualne izmjene i dopune, objaviti će se na Internet stranici www.vindija.hr .

COOKIE POLICY

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku: