Tvrtka: Prehrambena industrija VINDIJA d.d.
Skraćeni naziv: VINDIJA d.d. Varaždin
Sjedište i adresa tvrtke: Varaždin, Međimurska 6
Registarski sud: Trgovački sud u Varaždinu
Matični broj subjekta: 070015836
Iznos temeljnog kapitala: 23.251.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
Ukupan broj izdanih dionica: 77.505
Nominalna vrijednost dionice: 300,00 kuna
Uprava: Dragutin Drk, direktor
Predsjednik nadzornog odbora: Antun Štabi
IBAN: HR0623600001101741782
Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb
blank