Blagodar

Otvorenjem BLAGOdara (2006.), početne karike u proizvodnom ciklusu Koke, Vindija je uspješno zaokružila cjelokupnu mesoprerađivačku industriju u jedinstvenu cjelinu.
 

Vindijina tvornica stočne hrane 

Proizvodnjom krmnih smjesa i premiksa u hranidbi životinja, BLAGOdar jamči kvalitetnu i sigurnu sirovinu za sve gotove proizvode robnih marki 'z bregov, Cekin i Vindon pod znakom "Kvaliteta Vindija".

Proizvodnja BLAGOdara iznimno je bitna za cijelu hrvatsku poljoprivredu zbog sigurnog otkupa velikih količina kukuruza, pšenice, soje i ostalih žitarica od ratara i osiguranja njihove naplate. 

Više informacija o tvornici stočne hrane i njenom proizvodnom asortimanu saznajte na tshblagodar.hr
blank