Novosti

Doznajte koji se proizvodi zaštićeni znakom Kvaliteta Vindija od nedavno mogu pronaći na našem tržištu, a uz to se informirajte uz pokoju korporativnu vijest.
Pretraži novosti
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Pobijedi uz Iso Sport!“

nagradnjaca Nagradna igra se provodi od 20. svibnja 2021. do 7. srpnja 2021. na prodajnim mjestima društva Plodine d.d. na području Republike Hrvatske.
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin, OIB 44138062462, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Pobijedi uz Iso Sport!“
(dalje u tekstu: Nagradna igra)

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin, OIB 44138062462. 

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 20. svibnja 2021. do 7. srpnja 2021. na prodajnim mjestima društva Plodine d.d. na području Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Plodine prodajna mjesta).

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe proizvoda robne marke Iso Sport.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem Plodine prodajnom mjestu kupe bilo koji gazirani Iso Sport (1,5L ili 0,5L). Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS-a sadržaja: ISO SPORT, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.
 
Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti navedene znakove u tekstu SMS poruke.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i društva New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:
Glavnih nagrada (ukupno 2 nagrade):
o 1 x MiniMax BIG GREEN EGG keramički roštilj vrijednosti 8.000,00 kuna
o 1 x Nike kopačke SUPERFLY 8 ELITE MDS FG (veličina 42) vrijednosti 1.504,93 kuna
Tjednih nagrada (ukupno 18 nagrada):
o 6 x Dres Hrvatske nogometne reprezentacije vrijednosti 720,93 kuna
o 6 x Lopta EURO 2020 UNIFO PRO vrijednosti 769,93 kuna
o 6 x Poklon paket Iso Sport vrijednosti 173,73 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19.492,47 kuna (PDV uključen). 

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

Za tjedne nagrade
27.05.2021. - za prijave primljene od 20.05.2021. do 26.05.2021. izvući će se 3 dobitnika,
04.06.2021. - za prijave primljene od 27.07.2021. do 02.06.2021. izvući će se 3 dobitnika,
10.06.2021. - za prijave primljene od 03.06.2021. do 09.06.2021. izvući će se 3 dobitnika,
17.06.2021. - za prijave primljene od 10.06.2021. do 16.06.2021. izvući će se 3 dobitnika,
24.06.2021. - za prijave primljene od 17.06.2021. do 23.06.2021. izvući će se 3 dobitnika,
01.07.2021. - za prijave primljene od 24.06.2021. do 30.06.2021. izvući će se 3 dobitnika.

Za glavne nagrade
08.07.2021. - za prijave primljene od 20.05.2021. do 07.07.2021. izvući će se 2 dobitnika.

Dobitnici će biti izvučeni pomoću računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.vindija.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, fotografiju) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.vindija.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.vindija.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka 
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Vindija d.d., Međimurska 6, Varaždin, OIB 44138062462. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:
1. Objavu Dobitnika,
2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na promotion@vindija.hr, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem Nagradne igre:
1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu promotion@vindija.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.vindija.hr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Varaždinu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/178

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 17. svibnja 2021.

blank